STRATEGIA I POLITYKI ESG

Czynniki ESG (E-Environment, S-Social, G-Governance) stają się główną determinantą podejmowania decyzji o inwestycji oraz znaczącą częścią analiz prowadzonych przez analityków oraz inwestorów. Interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni coraz częściej poszukują informacji o strategii ESG oraz działaniach, które potwierdzają realizację wyznaczonych celów strategicznych. Prowadzenie działalności w  sposób zrównoważony powoli staje się podstawą do pozyskania finasowania ze strony instytucji finansowych. W ślad za oczekiwaniami otoczenia pojawiło się  Rozporządzenie w Sprawie Taksonomii, które ustawia ramy klasyfikacji zrównoważonych inwestycji.

Mając na uwadze sprostanie oczekiwaniom interesariuszy oraz wymogom regulacyjnym oferujemy wypracowanie strategii ESG wraz z politykami i procedurami odzwierciedlającymi przyjęte cele. W tym zakresie proponujemy poniższe formy współpracy:

  • szkolenia aktualizujące wiedzę w obszarze ESG, wyzwań klimatycznych i społecznych,
  • warsztaty strategiczne ESG,
  • grupy fokusowe ESG,
  • tabelaryzacja planów w obszarze środowiskowym, społecznym,
  • odzwierciedlenie planów w dokumentach Spółki – ład korporacyjny,
  • przygotowanie, mierników i wskaźników dla poszczególnych perspektyw pozwalających na monitorowanie postępów w realizacji strategii ESG,
  • opracowanie dedykowanych polityk i procedur odzwierciedlających przyjęte cele ESG,
  • przygotowanie końcowego dokumentu strategii ESG.

 

 

 

B1S.PL KULIKOWSKA.PL