RAPORTOWANIE POZAFINANSOWE

Bazując na doświadczeniu w obszarze pomiaru kapitału intelektualnego spółek oraz ochronie własności intelektualnej nasza spółka realizuje cele określone przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014r. w zakresie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki i grupy, poprzez przygotowanie Państwa Firmy do samodzielnego realizowania powyższego zadania lub poprzez przygotowanie dedykowanego raportu o danych pozafinansowych Firmy.

Niezależnie od formy współpracy raportowanie danych pozafinansowych pozwala na:

  • na określenie pozycji przedsiębiorstwa na tle branży w której funkcjonuje,
  • nawiązanie dialogu z interesariuszami / inwestorami opartego o dynamiczne raportowanie kapitału intelektualnego,
  • budowa pozytywnego wizerunku firmy oraz prowadzenie relacji partnerskich z otoczeniem zewnętrznym,
  • identyfikacja istotnych informacji o kapitale intelektualnym, które powinny zostać ujawnione na potrzeby decyzji podejmowanych przez inwestorów,
  • identyfikacja treści, częstotliwości, komplementarności, istotności przekazywanych komunikatów ze względu na użyteczność dla inwestorów/interesariuszy zewnętrznych,
  • określenie obszarów przedsiębiorstwa, które należy objąć raportem o kapitale intelektualnym,
  • standaryzacja przekazywanych treści pozafinansowych wraz z miernikami, wskaźnikami porównywalnymi w czasie w celu obiektywnej oceny przyszłej sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa,
  • określenie sposobów przedstawiania informacji o zasobach kapitału intelektualnego zaangażowanych w realizację danego projektu /przedsięwzięcia w obszarach: kapitał ludzki, kapitał relacyjny, kapitał organizacyjny.

Zapraszamy do współpracy.

B1S.PL KULIKOWSKA.PL