RAPORTOWANIE POZAFINANSOWE I ESG

Bazując na doświadczeniu w obszarze pomiaru kapitału intelektualnego spółek oraz ochronie własności intelektualnej nasza spółka odpowiada na potrzeby obecnego rynku w zakresie przygotowania raportów pozafinansowych. Specjalizujemy się zarówno w sprawozdaniach oraz oświadczeniach sporządzanych w wyniku implementacji do polskiej sprawozdawczości dyrektywy 2014/95/UE jak również w dobrowolnych raportach zintegrowanych i CSR.

W wyniku współpracy otrzymujecie Państwo zestaw narzędzi służących do budowy raportu pozafinansowego i ESG, które w trakcie realizacji projektu pozwalają na:

  • na określenie pozycji przedsiębiorstwa na tle branży w której funkcjonuje,
  • nawiązanie dialogu z interesariuszami / inwestorami opartego o dynamiczne raportowanie kapitału intelektualnego,
  • budowę pozytywnego wizerunku firmy oraz prowadzenie relacji partnerskich z otoczeniem zewnętrznym,
  • identyfikację istotnych informacji o kapitale intelektualnym, które powinny zostać ujawnione na potrzeby decyzji podejmowanych przez inwestorów,
  • identyfikację treści, częstotliwości, komplementarności, istotności przekazywanych komunikatów ze względu na użyteczność dla inwestorów/interesariuszy zewnętrznych,
  • określenie obszarów przedsiębiorstwa, które należy objąć raportem pozafinansowych i o kapitale intelektualnym,
  • standaryzację przekazywanych treści pozafinansowych wraz z miernikami, wskaźnikami porównywalnymi w czasie w celu obiektywnej oceny przyszłej sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa,
  • określenie sposobów przedstawiania informacji o zasobach kapitału intelektualnego zaangażowanych w realizację danego projektu /przedsięwzięcia w obszarach: kapitał ludzki, kapitał relacyjny, kapitał organizacyjny.

Zapraszamy do współpracy.

B1S.PL KULIKOWSKA.PL