ZARZĄD SPÓŁKI

.

 

Arkadiusz Zalewski
Prezes Zarządu

Twórca metodyki pomiaru i dynamicznego zarządzania kapitałem intelektualnym służącej budowaniu wartości firmy i  poprawie efektywności przedsiębiorstwa.

Doświadczony manager, doradca strategiczny, członek rad nadzorczych. Ekspert w zakresie zarządzania kapitałem intelektualnym i kreowania innowacyjności.

Organizator, moderator oraz  prelegent  wielu konferencji i warsztatów tematycznych. Autor licznych artykułów poświęconych rozwiązaniom wprowadzającym przedsiębiorstwa na wyższy poziom dojrzałości.

Od 22 lat inwestor rynku kapitałowego. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

.

B1S.PL KULIKOWSKA.PL