WARSZTATY I SZKOLENIA

Przeprowadzamy zamknięte warsztaty i szkolenia związane z raportowaniem danych pozafinansowych wg. wybranego standardu,  zarządzaniem kapitałem intelektualnym, kalkulacją śladu węglowego oraz trendami związanymi z ujawnieniem informacji niefinansowych w obszarach pracowniczym, społecznym, środowiskowym, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu oraz poszanowania praw człowieka.

Moderujemy spotkania z interesariuszami mające na celu identyfikację ich potrzeb oraz oczekiwań względem raportu pozafinansowego.

Prowadzimy warsztaty strategiczne pozwalające na wypracowanie strategii biznesowej i CSR.

SZKOLENIE – KALKULACJA ŚLADU WĘGLOWEGO ORGANIZACJI

Cele szkolenia:

  1. Zdobycie wiedzy w zakresie aktualnych wymogów dotyczących kalkulacji śladu węglowego dla organizacji podlegających dyrektywie CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).
  2. Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do kalkulacji śladu węglowego organizacji zgodnie z uznanych standardem GHG Protocol spełniającym wymogi Ustawy o Rachunkowości.
  3. Sprawne analizowanie uzyskanych wyników i zarządzanie poziomem śladu węglowego. 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników raportujących ślad węglowy, przygotowujących raport niefinansowy / ESG, zajmujących się optymalizacją poziomu generowanego śladu węglowego organizacji.  

B1S.PL KULIKOWSKA.PL