WARSZTATY I SZKOLENIA

Przeprowadzamy zamknięte warsztaty i szkolenia związane z raportowaniem danych pozafinansowych wg. wybranego standardu,  zarządzaniem kapitałem intelektualnym, kalkulacją śladu węglowego oraz trendami związanymi z ujawnieniem informacji niefinansowych w obszarach pracowniczym, społecznym, środowiskowym, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu oraz poszanowania praw człowieka.

Moderujemy spotkania z interesariuszami mające na celu identyfikację ich potrzeb oraz oczekiwań względem raportu pozafinansowego.

Prowadzimy warsztaty strategiczne pozwalające na wypracowanie strategii biznesowej i CSR.

 

B1S.PL KULIKOWSKA.PL