Ankieta K1I

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu – zarządzanie kapitałem intelektualnym

Celem uzupełnienia ankiety należy skorzystać z formularza ankiety:

FORMULARZ ANKIETY

Szanowni Państwo,

Jako Prezes Zarządu firmy Business Service, prowadzącej z sukcesem projekty w zakresie budowania strategii w oparciu o kapitał intelektualny, pragnę zaprosić Państwa do uczestnictwa w III Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W sposób szczególny chciałbym zachęcić do wzięcia udziału w naszym panelu pt. „Dynamiczne zarządzanie kapitałem intelektualnym w kontekście przyszłej wyceny przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym”. Podczas niego przedstawię uznane rozwiązania w obszarze dynamicznego zarządzania kapitałem intelektualnym, które zaowocowały sukcesem rynkowym przedsiębiorstw, a w których byłem dyrektorem zarządzającym, doradcą zarządu, członkiem rad nadzorczych.

W trakcie ponad 20-sto letniego doświadczenia na rynku kapitałowym obserwuje proces transformacji, który stał się dla mnie inspiracją do podjęcia badań naukowych nad sposobami określenia przyszłości przedsiębiorstwa i wyceny na rynku giełdowym. Tym samym raport o dynamicznym zarządzaniu kapitałem intelektualnym kieruję do dwóch grup odbiorców:

1. Menadżerów w firmach dążący do wzrostu efektywności swych firm poprzez pracę, w wyniku której następuje zamiana wartości niematerialnych na pieniądze;

2. Inwestorów rynku kapitałowego poszukujących odpowiednich spółek i momentu inwestycji, który przyniesie oczekiwany zwrot z inwestycji.

Wychodząc na przeciw powyższym potrzebom od 8 lat wraz z grupą ekspertów doskonalę opracowaną metodykę pomiaru kapitału intelektualnego i sposobów dynamicznego zarządzania nim w przedsiębiorstwach.

Jako moderator pragnę zapewnić, iż panel będzie obfitował w zagadnienia praktyczne wychodzące naprzeciw wyzwaniom stawianym przed Państwa przedsiębiorstwami. Wierzę, że staną się one inspiracją do refleksji na zaproponowany przeze mnie temat oraz przyczynią się do pomocy w rozwiązaniu problemów w Państwa firmach. Najważniejszym punktem panelu jest to co wydarzy się w Państwa przedsiębiorstwach po zakończeniu Kongresu. Na ile praktyczne ujęcie kapitału intelektualnego pozwoli Państwu wygenerować zysk oraz umocni Państwa pozycję na rynku.

Do zobaczenia na Kongresie,

 

Arkadiusz Zalewski

B1S.PL KULIKOWSKA.PL